Privacy beleid

HomePrivacy beleid

PRIVACYVERKLARING

De Cyprian , gevestigd te Baaiduinen 13 - 8884 HG Terschelling-Baaiduinen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverlaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Cyprian verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • Adres, postcode en plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEVENS VERWERKEN

De Cyprian verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren , bijv. een contract opmaken voor iemand die al eerder in ons verlijf te gast is geweest,. Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen. Eventueel om een mail te sturen met een aanbieding.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De Cyprian neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluien over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen , zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De Cyprian bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens van onze gasten 7 jaar, de bewaartermijn van de belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De cyprian verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomsten met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Cyprian gebruikt allen technische ne functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. EE cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgelsagen op jouw computer , tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische erking van de website en jouw gebruiktsgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. OOk kunnen wijhiermee onze webstie optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met google gesloten. Gegevens worden niet gedeeld met derden en van ip nummersworden de laatse drie cijfers geanomiseerd. Wij maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of t everwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Cyprian en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organitsatie , te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@decyprian.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan , vragen we jou een kopie van je indentiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort) , paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bscherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Cyprian wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid heb om een klacht in te dien bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Cyprian neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij bewaren je gegevens op een normaal beveiligde computer. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruikt, neem dan contact op via info@decyprian.nl